שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
צועדים בדרך המילים ה'
משומש 1 13.875
משומש 1