שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 1 5.65
יהושע שופטים נקרא ונפעל
משומש 1 11.45
משומש 1