שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לגלות את הטקסט / גאולה ברקוביץ
משומש 1 15.825
חוקרים מערכות חיים ב'
משומש 1 12.61
ממתאז – ספר לימוד בערבית, חלק שני
משומש 1 12.325
GRAMMAR WORKSHEETS 4 גרמר וורקשיט
משומש 1 15.2
KEEP THINKING קיפ טינקינג STUDENT'S BOOK
משומש 1 17.525
שורשים וכנפיים ח'
משומש 1 16.725
KEEP THINKING, WORK BOOK קיפ טינקינג
משומש 1 12.225