שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
THE WAVE
כמו חדש 1 28
חפץ / חנוך לוין
משומש 1 7.05
מילון בית ספר אבן שושן (ירוק)
משומש 1 20.09
רוץ ילד רוץ /אורי אורלב
משומש 1 17.25
ביולוגיה של האדם
משומש 1 6.775
פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה
משומש 1 20.29
פרקים באקולוגיה – מהדורה שנייה
משומש 1 5.6
משומש 1