שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 2 11.3
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
משניות מבוארות קהתי-שבת
משומש 1 6.875
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48