שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שאלון 802 / גבע
משומש 1 23.375
שאלון 804 ו-806 כרך ב' / גבע
משומש 1 16.5
שאלון 804 ו-806 כרך א' / גבע
משומש 1 17.775