שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדור לדור ג'
משומש 1 10.6825
מדעי החיים ח'
משומש 1 13.1
חוטבים לשון ח'
משומש 1 10.35
מדעי החומר ח'
משומש 1 11.875
ליטרצור פרוגרם 4 יח"ל אופשן 1 LITERATURE PROGRAM
משומש 1 6.95
מסעות בזמן – משלום למלחמה ולשואה
משומש 1 14.525
ליטרצור פור 5 אופשן 1 LITERATURE FOR (סגול)
משומש 2 13.15
חוטבים לשון
משומש 1 15.75