שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הלכה לתלמיד ו'
משומש 1 13.25
דברי ימי הבית השני /א.ב.פרידנר
משומש 1 9.5
פרק הכונס / גמרא דקה
משומש 1 4.25