שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
עבדות חירות עצמאות לכיתה ט'-צבעוני/גסול,קפלן
משומש 1 15
מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר
משומש 1 16.7
מגוון ט'
משומש 1 8.25