שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
טבע הרבייה – מהתא החי למערכת אקולוגית
משומש 1 14.625
IMAGINE, WORK BOOK אימגן עבודה
משומש 1 9.1
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
IMAGINE, STUDENT'S BOOK אימגן ספר
משומש 1 14.275
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק א' אפור
משומש 1 17.845
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק ב' אפור
משומש 1 20.315
גרמר הלפר
משומש 1 15.075