שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ב' / גבי יקואל
משומש 1 8.225
מתמטיקה לכיתה ז', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 7.075
בדרך הקל'ה א' /מוצפי,שחר
משומש 1 16.25
אנטיגונה / סופוקלס / ט.כרמי
משומש 1 10.1625
בית הבובות /הנריק איבסן (מחזה)
משומש 1 11.25
הפיתוח והתכנון המרחבי
משומש 1 8.83
משומש 1