שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמואל לכיתה ה' / נויה שגיב
משומש 1 13.85
PANORAMA פנורמה ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 14.8
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 1 14.85
ציוני דרך: מסע זהות בשבילי תרבות ישראל
משומש 1 15.12