שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
משנה סוכה – שי למורא מנוילן
משומש 3 13.5
משנה ראש השנה- שי למורא מנוילן
משומש 3 13.5
חומש עם רש"י מנוקד-שמות/אור ודרך
משומש 3 21.375
חומש עם רש"י מנוקד-בראשית/אור ודרך
משומש 1 7.125
יהושע שופטים
משומש 2 12.5