שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
קרינה וחומר, כרך א' – אופטיקה גאומטרית / עדי רוזן
משומש 1 22.475
בסביבת הכימיה / בסביבות הכימיה
משומש 1 21.525