שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מעיין חי לתלמידים 2 / ספר
משומש 1 9.5
דבר בעיתו ד'- ספר
משומש 1 7
טבע הבריאה ד'-ספר
משומש 1 9.25