שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שפה מספרת תרבות, ספר א'
משומש 1 8.4
מסע אל הדמוקרטיה הישראלית
משומש 1 10.415
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ב' / גבי יקואל
משומש 1 8.225
חוטבים לשון ז'
משומש 1 10.9
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 14.1
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 1 14.85
מתמטיקה לכיתה ז', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 7.075
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ג' / גבי יקואל
משומש 1 7.4