שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 11.6
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 12.875
מילה טובה מאוד ז' – הבנה, הבעה ולשון
משומש 1 13.875
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 1 13.1
חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלית ז'
משומש 1 11.6875
שפה מספרת תרבות, ספר א'
משומש 1 8.225
מתמטיקה
משומש 1 9.7025