שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
יהושוע שופטים מקראות גדולות
משומש 3 32.55
יהושוע שופטים – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
חומש מנוקד "באר שמואל" – שמות
משומש 1 5
משניות משמחות ג' – לקט
משומש 1 14.35