שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדור לדור א'
משומש 1 9.8
GRAMMAR HELPER 2 גרמר הלפר
משומש 1 14.9875
משניות בהירות
משומש 1 12.4
קול
משומש 1 16.45
אלה הדברים
משומש 1 9.25