שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
במבט חדש ה'
משומש 1 13.3
האי ברחוב הציפורים /אורי אורלב
משומש 1 21
משומש 1