שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדעי החיים ז'
משומש 1 12.075
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.8