שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
MORE MODULE PRACTICE E-F-G (מור מודל EFG)
משומש 1 16.975
גרמר אין פוקוס (ירוק כהה) GRAMMAR IN FOCUS
משומש 1 18.15
NEW PRACTICE YOUR GRAMMAR 8 ניו פרקטיס יור גרמר
משומש 1 15.05
IT MAKES SENSE – PROFICIENCY LEVEL, STAGE 2-3, PRACTICE BOOK
משומש 1 12.725
ON TRACK – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, WORKBOOK
משומש 1 11
CONNECTIONS – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 3, WORKBOOK
משומש 1 8.625