שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מערכות טכנולוגיות (דוד שמש, חשמל בבית, מנוע המכוניות)
משומש 1 17.5