שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 2 11.45
תורה לכיתה ג' שמות עם ביאורים וציורים
משומש 1 8.8
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 1 17.35
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ב' / עוזרי ושלו
משומש 1 7.375
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק א' / עוזרי ושלו
משומש 1 7.375
THUMBS UP – FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S BOOK
משומש 1 17
THUMBS UP – FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, WORKBOOK
משומש 1 8.65
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
תנ"ך לחטיבת הביניים – יציאת מצרים ז'
משומש 1 14.875
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ג'/ עוזרי ושלו
משומש 1 6.35
חוטבים לשון ז'
משומש 1 10.9