שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 14.1
חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלית ז'
משומש 1 11.6875
מילה טובה מאוד ז' – הבנה, הבעה ולשון
משומש 1 13.875
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95