שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
THE WAVE
משומש 1 14
שאלון 804 כרך ג' / יואל גבע
משומש 1 18.825
שאלון 804 כרך ד' / יואל גבע
משומש 1 20.375
שאלון 804 ו-806 כרך ב' / גבע
משומש 1 16.5
בשבילי הטקסט/שרעבי, גנאל
משומש 1 20