שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ממתאז – ספר לימוד בערבית, חלק שני
משומש 1 12.325
פעאליאת ב/רותי ניסימי
משומש 1 8.9
תנ"ך לחטיבת הביניים – משבטים לממלכה
משומש 1 14.875
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 1 17.35
חוקרים חומר ואנרגיה ב' / מטמון חדש
משומש 1 17.435
כאן בונים! תיקון היחיד והחברה בהגות היהודית והציונית
משומש 1 14.0425
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.875
מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.625
שורשים וכנפיים ח'
משומש 1 16.725
חוקרים מערכות חיים ב'
משומש 1 12.61