שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה משולבת מסלול כחול כיתה ז' – חלק ב'
משומש 1 10.7225
מתמטיקה משולבת מסלול כחול כיתה ז' – חלק ג'
משומש 1 11.49
IMAGINE, STUDENT'S BOOK אימגן ספר
משומש 1 14.275
WAY TO GO – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, STUDENT'S BOOK
משומש 1 13.075
מתמטיקה משולבת מסלול כחול לכיתה ט' – חלק א'
משומש 1 21.445
מתמטיקה משולבת מסלול כחול כיתה ז' – חלק ב'
משומש 1 10.7225
חוטבים לשון ז'
משומש 1 10.9