שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
גסט טינקינג JUST THINKING /נינה דון
משומש 1 14.725
מדור לדור ב'
משומש 2 18.96
מדעי החומר ח'
משומש 1 11.875
מסביב לים התיכון
משומש 1 9.925
הלכה לתלמיד ו'
משומש 1 13.25
מדור לדור ג
משומש 1 11
פניני הלכה שבת
משומש 1 11
מילה טובה מאד ו ממד
משומש 1 17
מתמטיקה משולבת ח כחול א
משומש 1 18.6375
מתמטיקה משולבת ח כחול ב
משומש 1 18.59
שמואל ב שושן
משומש 1 7.5
במבט חדש ו מהדורה חדשה
משומש 1 13.175
שי אלבוים אלה הדברים אדום
משומש 1 7.5
עלי ספרות ח
משומש 1 18.7
תהילה
משומש 1 19.75
חוטבים לשון ח
משומש 1 14.225