שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוטבים לשון ז'
משומש 1 10.9
פניני הלכה לתלמיד-תפילה-לתלמידי כיתה ז'/הרב אליעזר
משומש 1 8.25
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525
מתמטיקה משולבת מסלול כחול כיתה ז' – חלק ב'
משומש 1 10.7225
מתמטיקה משולבת מסלול כחול כיתה ז' – חלק ב'
משומש 1 10.7225
מתמטיקה משולבת ז', חלק א', מסלול סגול
משומש 1 11.04
סקאי היי SKY HIGH ספר
משומש 1 15.2
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7