שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלית ז'
משומש 1 11.6875
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 2 29.7
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
אפשר גם אחרת ז' חלק ג'
משומש 1 11.425
במבט חדש ד'
משומש 1 11.9
יהושע מקרא מפורש
משומש 1 6.225
שופטים מקרא מפורש
משומש 1 6.225
למש מגילות מקרא מפורש
משומש 1 6.225