שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 16.675
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ב' / גבי יקואל
משומש 2 16.45
מתמטיקה לכיתה ח' – חלק ב' / גבי יקואל
משומש 1 17.6
מתמטיקה לכיתה ז', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 7.075
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ג' / גבי יקואל
משומש 1 7.4
מסעות בזמן – משלום למלחמה ולשואה
משומש 1 14.525
מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות 19-16
משומש 1 15.175
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
מדעי החומר ח'
משומש 1 11.875
מדעי החיים ח'
משומש 1 13.1
צועדים בדרך המילים ה'
משומש 1 13.875
שמואל לכיתה ה' / נויה שגיב
משומש 1 13.85
קול
משומש 1 16.45
מקרא מפורש
משומש 3 18.675