שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
במדבר-בלום גדול (חדש אדום)
משומש 3 18
במדבר מקראות גדולות
משומש 4 43.4
ירמיהו רש"י ומצודות
משומש 2 12.7