שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הלכה לתלמיד ג
משומש 1 9.325
מילה טובה ג' – ספר 1 ממ"ד
משומש 1 12.25
מילה טובה ג' – ספר 2 ממ"ד
משומש 1 12.25
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
לחיות יחד בישראל – חוברת פעילות ג'
משומש 1 4.625