שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
סלקטד אנסין 2 SELECTED UNSEEN
משומש 1 11.15
מי טרד אנסין MY THIRD UNSEENS/הלברון
משומש 1 10.5
OUR WORLDאוור וורלד ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 12.175
לומדים להצליח – שלב ראשון, לכיתה א'
משומש 1 8.75
לומדים להצליח שלב שני כתה ב' מחברת
משומש 1 3.7825
מבוא לתלמוד
משומש 1 8.75
שפת המפה
משומש 1 8.75
נביאים ראשונים שמואל א
משומש 1 7.5