שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ליטרצור פרוגרם 4 יח"ל אופשן 1 LITERATURE PROGRAM
משומש 1 6.95
חוקרים חומר ואנרגיה א' / מטמון חדש
משומש 1 16.215
מפגשים עם הפסיכולוגיה- מפגש ראשון /פסיכולוגיה כללית
משומש 1 21.325
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית / דוד שחר
משומש 1 11.25
מפגשים עם הפסיכולוגיה- מפגש שני /פסיכולוגיה התפתחותית
משומש 1 21.975
מפגשים עם הפסיכולוגיה מפגש שלישי-פסיכולוגיה חברתית
משומש 1 21.4
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 1 17.35
אנסין Unseen 2
משומש 1 11.25
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
NEW PRACTICE YOUR GRAMMAR 7 ניו פרקטיס יור גרמר
משומש 1 15.05
ESSENTIAL LINKS – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, WORKBOOK
משומש 1 8.5
שפה מספרת תרבות א' – חוברת עבודה
משומש 1 6
שפה מספרת תרבות, ספר א'
משומש 1 8.4
ESSENTIAL LINKS – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1,STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.75
חוקרים מערכות חיים א'
משומש 1 10.825
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 14.1