שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות 19-16
משומש 4 60.7
מפתחות לאחריות ולמחויבות
משומש 2 27.8
THUMBS UP – FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, WORKBOOK
משומש 1 8.65
משומש 1