שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ד' – חוברת פעילות
משומש 1 6.25