שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מערכות טכנולוגיות (דוד שמש, חשמל בבית, מנוע המכוניות)
משומש 1 23
מסעות בזמן – לאומיות במבחן / מט"ח
משומש 1 13.9
עלי ספרות ט'
כמו חדש 1 43.8