שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שפה מספרת תרבות, ספר א'
משומש 1 8.4
מתמטיקה לכיתה ז', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 7.075
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ב' / גבי יקואל
משומש 1 8.225
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 14.1
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 1 14.85
חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלית ז'
משומש 1 11.6875