שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48
משתלם בגאומטריה
משומש 1 5.5625
הלכה לתלמיד ו'
משומש 1 13.25
טבע הבריאה ד'-ספר
משומש 1 9.25
משומש 1