שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדור לדור ג'
משומש 1 10.6825
דבר בעיתו ו'-ספר
משומש 1 7
משומש 1