שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שבילים ו' פלוס – גיאומטריה
משומש 1 9.75
משניות בהירות ה'
משומש 1 12.5
משומש 1