שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
THE WAVE
משומש 1 14
מכניקה 5 יח"ל /זינגר
משומש 1 22.475
חשמל ומגנטיות א'/משה פרידמן
משומש 1 17.25
חשמל ומגנטיות ב'/משה פרידמן
משומש 1 17.25
ליטרצור פרוגרם 5 יח"ל אופשן 1 LITERATURE PROGRAM
משומש 1 9.85
טסטס פור מודול Tests For Module E
משומש 1 8.75
GRAMMAR ISSUES 2 גרמר אישיו 2
משומש 1 16.875
GRAMMAR ISSUES 1 גרמר אישיו 1
משומש 2 33.75
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
TAKE A STANDטייק אסטנד ספר
משומש 1 18.55
ממדינת מקדש לעם הספר – לדעת היסטוריה (רכס) /דוד שחר
משומש 1 10.5
לדעת היסטוריה – הלאומיות בישראל ובעמים -ראשית הדרך א' עד 1920 (כתום)
משומש 1 10.5
גוף האדם בדגש על הומאוסטזיס
משומש 1 10.45
רבייה והתפתחות ביצורים חיים / ת"ל
משומש 1 11.2225
הכנה לבחינות במתמטיקה 5 יח"ל 35581 חדש (צהוב) /א.כהן ,מ.רוזנפלד
משומש 1 16.25
סיפור פשוט מהדורה מעודכנת ומבוארת / ש"י עגנון
משומש 1 22.5