שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
קורות הדורות א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים /פ.רייסנר
משומש 1 15
דברי ימי הבית השני /א.ב.פרידנר
משומש 1 9
פלאי היקום-ספר
משומש 1 16.25
יש פתרון ה' – תרגול
משומש 1 3.6