שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
THUMBS UP – FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S BOOK
משומש 1 16.675
שפה מספרת תרבות, ספר א'
משומש 1 8.225
מתמטיקה לכיתה ז', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 6.15
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.8
מדעי החיים ז'
משומש 1 12.075
חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלית ז'
משומש 1 11.6875
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 11.6