שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוטבים לשון ז'
משומש 1 10.9
משניות בהירות ד'
משומש 1 12.5