שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אטלס לבתי-ספר יסודיים ולחטיבת הביניים
משומש 1 19.925
שאלון 804 ו-806 כרך א' / גבע
משומש 1 17.775
שאלון 804 ו-806 כרך ב' / גבע
משומש 1 16.5
מתמטיקה לכיתה ט' חלק א' – גבי יקואל
כמו חדש 2 80.4
כמו חדש 1