שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
TAKE A STANDטייק אסטנד ספר
משומש 2 40.4
משברים ותקומה- כרך ג' השיבה לציון עלייה, התיישבות ועצמאות / הר ברכה
משומש 1 17.4
גסט טינקינג JUST THINKING /נינה דון
משומש 1 12.75
מדור לדור ב'
משומש 1 9.75
ואלה תולדות – מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים ובתולדות ישראל
משומש 1 22.425
מדור לדור ג'
משומש 1 11
מתמטיקה משולבת
משומש 1 18.8925
טייק א סטנד
משומש 2 30
עלי ספרות ח
משומש 2 37.4
מתמטיקה משולבת
משומש 1 18.8925
מתמטיקה משולבת
משומש 1 18.9675
בשבילי הטקסט
משומש 1 20
תוולב אנגרי מן
משומש 1 9.25
אופטיקה גיאומטרית
משומש 1 22.475
מעם המקדש לעם הספר
משומש 1 12.5675