שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
מתמטיקה משולבת ט' חלק ב' מסלול כחול
משומש 1 19.1875
מתמטיקה משולבת מסלול כחול לכיתה ט' – חלק א'
משומש 1 21.445